Circular economy as a global trend in companies
CSR Europe

Cirkulární ekonomika jako celosvětový trend ve firmách 

 

Novému pohledu na udržitelné podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti firem se věnoval včerejší webinář o cirkulární ekonomice. Pořádali ho naši mezinárodní partneři CSR Europe a kanadská střešní organizace CPEQ. Cirkulární ekonomiku, která umí zužitkovat výrobky a jejich komponenty pro další výrobu a použití, prosazují jak firmy, tak například Evropská komise. Posledních více než 100 let funguje globální ekonomika spíše podle lineárního vzorce. Firmy se zajímají o to, jak co nejlevněji zlikvidovat výrobek bez uvažování o tom, jak ho následně využít pro další výrobu.

Katka Kolská z Byznysu pro společnost po absolvování webináře upozorňuje, že je třeba rozlišit cirkulární ekonomiku od pouhé optimalizace lineárního fungování: „Cirkulární ekonomika představuje systém, který uchovává přidanou hodnotu v produktu po tak dlouhou dobu, dokud je to možné a zároveň eliminuje vznik odpadů." O produktech se v cirkulární ekonomice neuvažuje jako o budoucím odpadu, ale jako o zdroji pro další využití. 

Klíčový je také ekonomický přínos cirkularity v podnikání. Předpokládané benefity přechodu na cirkulární ekonomiku se odhadují na 1 trilion $ v globální ekonomice do roku 2025 spolu se vznikem 100 000 nových pracovních míst v příštích 5 letech. MVO Netherlands dodává, že ke změně ekonomického systému přitom dochází na všech úrovních - společenské,  sektorové, organizační i osobní, na úrovni jednotlivců.

Za příklad dobré praxe může sloužit platforma Synergie Quebec, která vytváří synergie v industriálních parcích, tedy mapuje procesy, vedlejší produkty, odpady aj. všech firem, které sídlí v daném parku a hledá možná propojení. Jedna firma tak například může využívat jako materiál to, co bylo v jiné odpadem. „Kruh" v cirkulární ekonomice nemusí nutně vzniknout a uzavřít se v rámci jedné firmy ani sektoru, tyto kruhy se mohou reálně vytvářet napříč celou ekonomikou. Jiný pozitivní příklad přinesla CSR Europe, která v rámci kampaně Udržitelná města upozornila na mnoho nevyužitých byznys příležitostí z hlediska principů cirkulární ekonomiky.

O cirkulární ekonomice v budoucnu určitě uslyšíme, ať už od Evropské Komise, která připravuje strategii na její propagaci, nebo od firem, které na jejích principech budují své nové strategie. Teorii i uplatnění konceptu v praxi vám detailněji přiblížíme na konferenci Byznys vize 2015, kterou Byznys pro společnost pořádá.

Pro více informací o webináři a tématu cirkulární ekonomika prosím kontaktujte Katku Kolskou.

 

Do you want to print the page now?
Hide some parts of page before printing
Print the page as you see it now
(this box will not be printed)
Edit before printing
Hover your mouse over some part of page, a red rectangle will appear. Click it to hide the selected content of page.