Doing Business in the Czech Republic
 

Our member Mazars, s.r.o. brings you the brochure "Doing Business in the Czech Republic", which provides a summary description of the business environment in the Czech Republic in English. The publication is intended primarily for foreign investors who decided to invest or start a business in the Czech Republic. The document should be a guide in finding new business opportunities, communication with Czech authorities and it should simplify orientation within the local legislation. We believe that it will become a valuable source of information to start their business.

 

Náš člen Mazars, s.r.o. Vám přináší brožuru „Doing Business in the Czech Republic“, která nabízí souhrnný popis podnikatelského prostředí v České republice v anglickém jazyce. Publikace je určena především zahraničním investorům, kteří se rozhodli investovat nebo začít podnikat v České republice. Tento dokument by jim měl být průvodcem při vyhledávání nových obchodních příležitostí, při komunikaci s českými úřady a měl by jim usnadnit orientaci v lokální legislativě. Věříme, že se pro ně stane cenným zdrojem informací na startu jejich podnikání.

 

Doing Business in the Czech Republic

 

Mazars
Do you want to print the page now?
Hide some parts of page before printing
Print the page as you see it now
(this box will not be printed)
Edit before printing
Hover your mouse over some part of page, a red rectangle will appear. Click it to hide the selected content of page.