31 girls from children's homes attended a professional course of self-defense at the Hilton hotel
Self-defense at the Hilton hotel
Self-defense at the Hilton hotel 2
Self-defense at the Hilton hotel 3

 

Hotel Hilton Prague se aktivně zapojuje do projektu New Job New Life, který realizuje platforma Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem, a jehož cílem je pomoci mladým lidem z dětských domovů najít uplatnění v běžném životě. 

Vyrůstali v dětském domově. Oficiálně jsou teď dospělí. O životě ale mají zkreslené představy a chybí jim pozitivní vzory z rodinného prostředí. Často mají problémy s komunikací, nízkým sebevědomím, ale i dodržováním pravidel a režimu. A to je v zaměstnání zcela zásadní. A práce je zase nezbytným předpokladem, aby si dokázali najít a zaplatit bydlení.

Důležitou součástí projektu je mentoring a vzdělávání. Ve čtvrtek 23.10. absolvovalo 31 dívek z dětských domovů z Nymburku, Litoměřic, Kašperských hor, Dubence a Dolních Počernic odborný kurs sebeobrany. Akci přišel podpořit i generální ředitel hotelu Michael Specking.

Od října 2013 se do projektu zapojilo 209 mladých lidí z dětských domovů, proběhlo 122 výběrových řízení a 102 mladých lidí získalo zaměstnání, 98 dalších se zúčastnilo exkurzí, 22 absolvovalo odborné semináře na zvýšení profesního uplatnění a 9 mladých lidí získalo finanční podporu na vzdělávací kurzy

Projektu se účastní 26 firem, například Hilton Prague, Škoda AUTO, Skanska, Plzeňský Prazdroj, Kooperativa, Siemens a Seznam.

Co vede firmy k tomu, že se zapojí? Především snaha pomoci. Michaela Slabá z hotelu Hilton Prague byla příjemně překvapena, že o projekt jeví zájem sami zaměstnanci: „V současné době jsme přímo oslovováni našimi kolegy, kteří by rádi nabídli pracovní místa ve svých odděleních přednostně dětem z DD a v rámci svých oddělení se zapojili do projektu."

 

Více o projektu na www.newjobnewlife.cz

 

Do you want to print the page now?
Hide some parts of page before printing
Print the page as you see it now
(this box will not be printed)
Edit before printing
Hover your mouse over some part of page, a red rectangle will appear. Click it to hide the selected content of page.