NlChamber
NlChamber
Homepage > News > News from members > Doing Business in the Czech Republic

Doing Business in the Czech Republic

 

Our member Mazars, s.r.o. brings you the brochure "Doing Business in the Czech Republic", which provides a summary description of the business environment in the Czech Republic in English. The publication is intended primarily for foreign investors who decided to invest or start a business in the Czech Republic. The document should be a guide in finding new business opportunities, communication with Czech authorities and it should simplify orientation within the local legislation. We believe that it will become a valuable source of information to start their business.

 

Náš člen Mazars, s.r.o. Vám přináší brožuru „Doing Business in the Czech Republic“, která nabízí souhrnný popis podnikatelského prostředí v České republice v anglickém jazyce. Publikace je určena především zahraničním investorům, kteří se rozhodli investovat nebo začít podnikat v České republice. Tento dokument by jim měl být průvodcem při vyhledávání nových obchodních příležitostí, při komunikaci s českými úřady a měl by jim usnadnit orientaci v lokální legislativě. Věříme, že se pro ně stane cenným zdrojem informací na startu jejich podnikání.

 

Doing Business in the Czech Republic

 

Mazars
Print page Print page       Send link to e-mail Send link to this page to e-mail