NlChamber
NlChamber
Homepage > CSR > CSR News > 31 girls from children's homes attended a professional course of self-defense at the Hilton hotel

31 girls from children's homes attended a professional course of self-defense at the Hilton hotel

Self-defense at the Hilton hotel
Self-defense at the Hilton hotel 2
Self-defense at the Hilton hotel 3

 

Hotel Hilton Prague se aktivně zapojuje do projektu New Job New Life, který realizuje platforma Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem, a jehož cílem je pomoci mladým lidem z dětských domovů najít uplatnění v běžném životě. 

Vyrůstali v dětském domově. Oficiálně jsou teď dospělí. O životě ale mají zkreslené představy a chybí jim pozitivní vzory z rodinného prostředí. Často mají problémy s komunikací, nízkým sebevědomím, ale i dodržováním pravidel a režimu. A to je v zaměstnání zcela zásadní. A práce je zase nezbytným předpokladem, aby si dokázali najít a zaplatit bydlení.

Důležitou součástí projektu je mentoring a vzdělávání. Ve čtvrtek 23.10. absolvovalo 31 dívek z dětských domovů z Nymburku, Litoměřic, Kašperských hor, Dubence a Dolních Počernic odborný kurs sebeobrany. Akci přišel podpořit i generální ředitel hotelu Michael Specking.

Od října 2013 se do projektu zapojilo 209 mladých lidí z dětských domovů, proběhlo 122 výběrových řízení a 102 mladých lidí získalo zaměstnání, 98 dalších se zúčastnilo exkurzí, 22 absolvovalo odborné semináře na zvýšení profesního uplatnění a 9 mladých lidí získalo finanční podporu na vzdělávací kurzy

Projektu se účastní 26 firem, například Hilton Prague, Škoda AUTO, Skanska, Plzeňský Prazdroj, Kooperativa, Siemens a Seznam.

Co vede firmy k tomu, že se zapojí? Především snaha pomoci. Michaela Slabá z hotelu Hilton Prague byla příjemně překvapena, že o projekt jeví zájem sami zaměstnanci: „V současné době jsme přímo oslovováni našimi kolegy, kteří by rádi nabídli pracovní místa ve svých odděleních přednostně dětem z DD a v rámci svých oddělení se zapojili do projektu."

 

Více o projektu na www.newjobnewlife.cz

 

Print page Print page       Send link to e-mail Send link to this page to e-mail