NlChamber
NlChamber
Homepage > CSR > CSR / Sustainability / Innovation > Events > Waste becomes resources 2017

Waste becomes resources 2017

Waste becomes resources 2017

Fabrika hotel, Humpolecpozv_A4_mail

ENGLISH

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands and The Institute of Circular Economy would like to thank you for your attendance at the international conference on sustainability:

Waste becomes resources 2017

…how to effectively set up Circular Economy on the local level

The conference covered the latest news and information about trends and legislative changes as well as real-life experience in the following areas:

WASTE, ENERGY, WATER, BUILDINGS

The Netherlands was represented by the Dutch speaker Matthieu Bardout (Project Manager Circle Cities Programme, Circle Economy Amsterdam) with his presentation 'How to set up Circle Cities Metabolism'.

More information: www.odpadzdrojem.cz

 


ČESKY

Velvyslanectví Nizozemského království a Institut cirkulární ekonomiky, z. ú.

srdečně děkují za Vaši účast na druhém ročníku mezinárodní konference

ODPAD ZDROJEM

... aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni

 
Co je oběhové hospodářství a jak jeho principy využít v obci?
Jak vybudovat energeticky soběstačnou obec?
Mohou se odpady stát zdrojem a přinést finance do obecního rozpočtu?
Jak efektivně hospodařit s vodou?
Jaké výhody přináší využívání druhotných surovin při realizaci stavebních zakázek?
A jak do toho všeho zapojit občany?

Konference přinesla aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v těchto oblastech:

ODPADY
Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční)

ENERGIE
Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie

VODA
Recyklace vody na úrovni samospráv i domácností, úspory, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody

STAVBY
Výstavba budov, komunikací či technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních

 
Na konferenci vystoupil s tématem "Jak nastavit cirkulární městský metabolismus" nizozemský řečník Matthieu Bardout, Project Manager Circle Cities Programme, Circle Economy Amsterdam
 
Více informací na www.odpadzdrojem.cz
Print page Print page       Send link to e-mail Send link to this page to e-mail